žst. Sychrov
studie ke stavbě modulu
foto a dokumentace Petr Sammer


HistorieHistorické pohledy a fotografie

Pardubicko – liberecká dráha, budovaná i se svojí odbočkou z Jaroměře do Svatoňovic od září 1856 do května 1859 , byla původně projektována jako spojovací dráha zásadní důležitosti , mající za účel umožnit rychlou dopravu mezi severozápadní a jihovýchodní částí Evropy . Měla navazovat na již existující a jednak na tehdy projektované železniční tratě tak, aby ono přímé spojení bylo vytvořeno. Proto se dříve nazývala „c. k. Privilegovaná jiho – severo – německá spojovací dráha". Nová dráha byla nikoliv neprávem přirovnávána, zejména v některých úsecích, k semmeringské dráze. Její provedení si vyžádalo neobyčejného množství nákladných a technicky vysoce obtížných železničních staveb, ať již to byly tunely, průkopy a zářezy do půdy a skal, obrovské náspy, či mosty, přejezdy a viadukty.Viadukt přes údolí Mohelky

K nejvýznačnějším stavbám, které se na této dráze téměř před stoletím budovaly a zároveň k nejpozoruhodnějším architekturám v starším období budování železnicv našich zemích, patří viadukt přes údolí Mohelky u zámku Sychrov. Popis uveřejněný v roce 1858 jej také řadí k nejkrásnějším stavebním objektům celé Pardubicko – Liberecké dráhy: „Na skalnatém základu vyrostla do výšky 15 a půl sáhu (29,4 m) dvě patra oblouků tvořících viadukt o celkové délce 372 stop (117,6 m), který překročil údolí Mohelky. Byl vystavěn z vápence a pískovce, příjezd vytvořily z obou stran mohutné náspy.

 


Sychrovský tunel

Na viadukt bezprostředně navazoval Sychrovský tunel, původně nejdelší z tunelů na českých drahách. Byla zde proražena výšina, na které stojí zámek Sychrov, v celkové délce 335 sáhů (635,32 m).

 

Současnost

 


Situace

Železniční stanice Sychrov leží v km 132,0 bývalé Pardubicko – Liberecké dráhy (staničení je počítáno ze stanice Pardubice), mezi tunelem a viaduktem v pravém oblouku, celkem ve stísněných podmínkách, částečně v zářezu na turnovské straně (k tunelu) a částečně na náspu na liberecké straně (k mostu).

Průjezd stanicí od Turnova směrem na Liberec

 

Průjezd stanicí od Liberce směrem na Turnov

 


Budovy a drobné stavby

Zděná budova podle rakousko – uherských normálií (viz výkresy z května 1896) je v současné době pod univerzálním, nic neříkajícím, šedým brizolitem. Stavební zásahy do budovy naštěstí nebyly veliké. Za staniční budovou mezi klesající silnicí a kolejemi vyrostl v 70 tých letech přízemní montovaný objekt – system TESKO - jako technické a ubytovací zázemí při rekonstrukci tunelu. Po ukončení rekonstrukce ho využívaly různé organizace, nyní je v užívání odborného učiliště v Turnově jako ubytovna . Domky signalistů - v originále z března 1896 – Signalhütte, ztratily význam po rekonstrukci v r. 1922 a časem byly zrušeny. Asi do roku 1970 byly na zhlavich jednoduché přístřešky pro staničního zřízence. Provizorní skladiště tvořené skříněmi dvou dvounápravových vozů řady Z na zděných sloupcích nahradilo v r. 1929 skladiště zděné, podle výkresu č. 630/III – 29 Ředitelství státních drah v Hradci Králové. Skladiště, téměř neudržované je v původním stavu. Ze záchodků na vás dýchne atmosfera starých časů, protože i v roce 2003 si sednete na dřevěné sedátko s dírou nad žumpou a škvírou mezi prkny můžete pozorovat okolní svět. Ve svahu proti staniční budově stojí původně strážní domek, dnes již částečně předělaný a využívaný jako rodinný domek mimo sféru ČD. U tunelového portálu najdeme na levé straně otevřený betonový žlab odvádějíci spodní a průsakovou vodu z tunelu a dešťovou vodu z terenu vlevo nad zářezem. Za vyhýbkou č.1 přechází kolmo pod kolejemi (krytý fošnami) na pravou stranu a odtud odvádí vodu již krytá kanalizace do Mohelky.

 
Kolejiště stanice


Kolej
Délka v m
1.
367
2.
302
4.
218
6.
118

Kolej č 1. a 2. jsou dopravní, koleje č 4. a 6. jsou manipulační. Kolej č 6. byla položena v roce 1950 při opravě mostu a následně také využívána při opravě tunelu v 70-tých letech. Ke koleji č. 6 vede dnes již nevyužívaná ocelová rampa z bývalého ZNZZ . V roce 1922 proběhla modernizace původního zabezpečovacího zařízení s místně stavěnými výměnami a zámky. V přístavku u staniční budovy bylo umístěno ústřední stavědlo a vjezdová návěstidla původně jednoramenná, byla vyměněna za dvouramenná. V 80 tých letech proběhla další modernizace, mechanické zabezpečovací zařízení i mechanická návěstidla byla snesena a nahrazena zařízením TEST, elektromotorickými přestavníky a světelnými návěstidly. Maximální povolená rychlost přes stanici a přes most je s ohledem na poloměr oblouku snížena na 50 km/h.

 

Model

Model stanice by měl zobrazit stanici v její zajímavé podobě tj. s staniční budova s přístavkem a původní omítkou, most ještě před rekonstrukcí mostovky, stav po první rekonstrukci zabezpečovacího zařízení – s ústředním stavědlem v přístavku. Montovaný objekt ještě neexistoval. Na zhlavích by dosluhovaly staré domky pro vyhýbkáře nebo alespoň jeden. Kolej č. 6 by již byla položena. Ovládáním výměn a odjezdových návěstidel bude mechanické podle skutečnosti. Pohon vjezdových návěstidel a předvěstí bude pro velkou vzdálenost elektromotorický. Tunel ze zcela praktických důvodů zkrátím asi na 2m s možností vložení dalšího 1,2 m dlouhého dílu. Celkové směrování oblouků bude upraveno tak, aby vyhovovalo 15° dělení podle Zababovských norem v celkovém kontextu modulu. Konec projektu vidím v dohotovení úseku včetně trati od předvěsti od Turnova po předvěst od Hodkovic. Díly od turnovskeho portálu tunelu až po hodkovický konec mostu budou mít nestandartní mechanická rozhraní a budou proto tvořit jeden celek. Okolní traťové moduly budou již se standardními mechanickými rozhraními. Další možný rozvoj je do traťových modulů směrem na Hodkovice. Trať se vine po úbočí údolí Mohelky k zastávce Sedlejovice, místy v zářezu, ve skutečné podobě velmi fotogenickými, ale obtížně přístupnými místy.

V Plzni 17. července 2003
Petr Sammer

Všem pamětníkům či držitelům historických materiálů o žst. Sychrov budeme vděčni za spolupráci.
Kontaktujte nás na e-mailu petrsammer@atlas.cz