Klub modulové železnice ZABABOV

Komorní Lhotka 2009

Ve dnech 22. až 25. října uspořádal Zababov ve spolupráci s Ostramo v Komorní Lhotce druhé mezinárodní setkání modulářů hánulkářů za účasti kamarádů z Polska a Slovenska. Níže naleznete odkazy na reportáže a fotogalerie z tohoto setkání.Štokr rozjíždí těžký nákladní vlak z Kvítečkova.