PDF verze dokumentu
 
Doporučené vlastnosti modulu
Modulová norma – měřítko H0
2.00D HO-ČSD
Dne: 10.3.2004
Technický standard
Modelářský standard
Značení modulu, jeho dílů a údaje do databáze modulů
Doporučená rozhraní mezi díly modulů
Strategie výstavby modulů
Doporučené poloměry a úhly oblouků širé trati
Minimální poloměry oblouků, délky kolejí a nástupišť v dopravnách
Šachty pro návěstidla
Sloupy vzdušného vedení - "telegrafní" sloupy
Zabezpečení proti pádu vozidel
Vybavenost modulu dopravny
Přehled dokumentace, jež je nedílnou součástí tohoto doporučení
Pro Klub modelové (modulové) železnice zpracoval Vladimír Soukup